Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Πείρας σε Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες

Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Πείρας σε Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες

Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Πείρας σε Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες

Τελευταία τροποποίηση: 20 January 2014

 

Σκοπός του Έργου είναι η προσφορά ευκαιριών συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας σε οικονομικά αδρανείς γυναίκες.

 
Προγράμματα κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται είναι:
•    Εκμάθηση/Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
•    Εκμάθηση Αγγλικης Γλώσσας
•    Γραμματειακές Δεξιότητες

Διάρκεια: 100 ώρες
 
 
Προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας

Τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας, αφορούν την τοποθέτηση οικονομικά αδρανούς γυναίκας σε επιχείρηση για σκοπούς πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε συγκεκριμένη θέση/τομέα εργασίας στη βάση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων της και ανάλογα με ευκαιρίες παροχής πρακτική άσκησης που προσφέρονται από πλευράς των επιχειρήσεων.

Διάρκεια: 8 εβδομάδες

 

 Σε ποιους απευθύνεται

Το Έργο απευθύνεται σε οικονομικά αδρανείς γυναίκες που επιθυμούν να:
•    προσαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
•    αναπτύξουν τις προσωπικές δεξιότητες τους και να προσαρμόσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους στις εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
•    εξοικειωθούν σε διάφορες ειδικότητες της αγοράς εργασίας μέσω της απόκτησης πρακτικής εμπειρίας εντός μιας επιχείρησης
 
 
Επίδομα Κατάρτισης
•    €5/ ώρα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης
•    €125/ εβδομάδα κατάρτισης για τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας

 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/01/2014

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της  εταιρίας μας στο 24 400664 είτε στην ιστοσελίδα μας www.europeanprogrammes.com.cy

Read more...