Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Πείρας σε Ανέργους

Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Πείρας σε Ανέργους

Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Πείρας σε Ανέργους

Τελευταία τροποποίηση: 20 January 2014

Σκοπός του Έργου είναι η προσφορά ευκαιριών συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασικής πείρας σε ανέργους.

Προγράμματα Κατάρτισης
Τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται είναι:
•    Εκμάθηση/ Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
•    Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας
•    Γραμματειακές Δεξιότητες

Διάρκεια: 160 ώρες


Προγράμματα απόκτησης Εργασιακής Πείρας
Τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας αφορούν την τοποθέτηση άνεργου σε επιχείρηση για σκοπούς πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε συγκεκριμένη θέση/τομέα εργασίας στη βάση των γνώσεων, δεξιότητων και ικανοτήτων του και ανάλογα με τις ευκαιρίες παροχής πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από πλευράς των επιχειρήσεων.

Διάρκεια: 10 εβδομάδες


Σε ποιούς απευθύνεται
Το Έργο απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να:
•    Προσαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
•    Αναπτύξουν τις προσωπικές δεξιότητες τους και να προσαρμόσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους στις εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
•    Εξοικειωθούν σε διάφορες ειδικότητες της αγοράς εργασίας μέσω της απόκτησης πρακτικής εμπειρίας εντός μιας επιχείρησης

Επίδομα Κατάρτισης
Στους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματα κταβάλλεται επίδομα κατάρτισης ύψους:
•    €5/ ώρα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης
•    €125/ εβδομάδα κατάρτισης για τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας

 

Καταληκτική Ημερομηνία:28/01/2014

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της  εταιρίας μας στο 24 400664 είτε στην ιστοσελίδα μας www.europeanprogrammes.com.cy

Read more...